Przejdź do głównej zawartości

Wibracja imienia i nazwiska

Wibrację imienia i nazwiska dzielimy na życia wewnętrznego, ekspresji zewnętrznej i celów życiowych.

PRZYKŁAD

Wibrację życia wewnętrznego obliczamy, dodając do siebie samogłoski z imienia i nazwiska.

Imię i nazwisko: Olga Mak

Samogłoski: o, a, a

(Korzystamy z alfabetu numerologicznego)

6+1+1 = 8

Wibrację ekspresji zewnętrznej liczmy, dodając do siebie spółgłoski z imienia i nazwiska.

Spółgłoski: l, g, m, k

3+7+4+2 = 16 

1+6 = 7

Wibrację celów życiowych obliczamy, dodając do siebie wibrację życia wewnętrznego i wibrację ekspresji zewnętrznej.

8+7 = 15

1+5 = 6

TABLICE

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 1
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Osoby niezależne, kierujące się intelektem, pewne siebie i przekonane co do swej wartości. Liberalne i wolne od przesądów, szanują prawo innych ludzi do życia zgodnego z ich własną koncepcją.
Uwielbiają stawiać czoło wszelkim wyzwaniom losu i na ogół osiągają sukcesy tam, gdzie inni się poddali. Ich umysł pełen jest oryginalnych pomysłów i światłych idei.
Wewnętrzna siła i optymizm, jakie z nich emanują, inspirują innych do działania. Potrafią zachować spokój i przytomność umysłu wobec przeciwności losu.
Wibracja bardzo pozytywna. Ukrytym marzeniem i motywacją kierującą ich życiem jest zdobycie znaczącej pozycji społecznej i zawodowej. Cel ten chcą osiągnąć wyłącznie dzięki własnym wysiłkom, nie zgadzają się bowiem na zależność od innych.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Osoby o tej wibracji są odbierane przez otoczenie jako jednostki dynamiczne, pełne sił witalnych i entuzjazmu. Docenia się ich bogatą osobowość, niezależność i indywidualność. Podziwiane są ze względu na żywą wyobraźnię, zdolności twórcze, pomysłowość i oryginalność.
Z drugiej strony jednak, przez wiele osób postrzegane są jako jednostki zbyt egoistyczne, o skłonnościach autotarnych. Kult własnej osoby oraz chęć wyróżnienia i bycia ważnym za wszelką cenę często bywa przyczyną licznych konfliktów z otoczeniem. Niezwykła, bogata osobowość tych osób wywołuje z jednej strony podziw i zazdrość, z drugiej zaś jest powodem oskarżeń o pychę, zarozumialstwo i dążenie do osiągnięcia własnych celów bez liczenia się ze zdaniem i uczuciami innych.
Wibracja ta może być bardzo korzystna, jeśli zostanie zrównoważona wzniosłą, duchową Wibracją Wnętrza.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH

Osoby świadome własnej wartości; wiedzą, że urodziły się po to, aby zająć znaczącą pozycję w społeczeństwie. Temu celowi poświęcają swe zdolności i siły.
Wszystko, co posiadają, zawdzięczają wyłącznie sobie, zawsze bowiem pragną czuć się samowystarczalne i niezależne.
Zmuszone do pozostawania w tle, stają się osobami zgorzkniałymi. Sytuacja taka odbiera im całą energię życiową, fantazję i możliwości twórcze.
Osoby te nade wszystko kochają wolność; ich życie przypomina nieustanną walkę o określenie własnej tożsamości. Pragną być wyłącznymi kowalami własnego losu i panami swego przeznaczenia.
Na poziomie Życia Wewnętrznego ich celem jest chęć wyróżnienia się spośród tłumu, prowadzenie życia aktywnego, twórczego i niezależnego. Za nic w świecie nie podporządkują się niczemu ani nikomu.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 2
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Wibracja ta jest charakterystyczna dla osób emanujących optymizmem ł życzliwością wobec wszystkich ludzi oraz ogromną uczuciowością. Jednostka taka odrzuca negatywne myślenie, a jej radość i entuzjazm są zaraźliwe.
Osoby te odznaczają się wyjątkową wrażliwością artystyczną, a światło, barwa, muzyka i wszystko co piękne stają się dla nich natchnieniem i głębokim przeżyciem.
Wibracja ta obdarza błyskotliwym umysłem, elokwencją, zręcznością i wdziękiem. Wszystkie te cechy ułatwiają drogę do sukcesów towarzyskich i zjednują sympatię i zaufanie otoczenia.
Osoby te pragną żyć intensywnie, a ponieważ wszystko osiągają łatwiej niż inni, bywa, że stają się powierzchowne i egoistyczne, troszcząc się jedynie o zaspokojenie własnych zachcianek.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Osoba o takiej Wibracji Zewnętrznej postrzegana jest jako ktoś niezwykle spontaniczny, emanujący radością, chęcią życia i osobistym wdziękiem.
Jednostki te zwracają również uwagę uzdolnieniami artystycznymi. Fascynująca osobowość otwiera przed nimi niejedne drzwi, zamknięte dla innych. Swym urokiem i szczyptą szelmostwa zdobywają nierzadko to, czego nie mogą osiągnąć inni, mimo licznych wysiłków i wytrwałej pracy.
Te wesołe, komunikatywne i otwarte na świat istoty ożywiają każde spotkanie towarzyskie, wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. Miłe, czułe i wyrozumiałe, z łatwością zdobywają uznanie i przyjaźń otoczenia, i cieszą się popularnością nie tylko wśród bliskich znajomych, ale także wszędzie tam, gdzie się pojawią. Obdarzone są również zdolnościami krasomówczymi.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Podstawowym celem życia jest w tym przypadku służba ludzkości. Nie będzie to jednak (poza nielicznymi wyjątkami) pomoc materialna, czy np. medyczna, ale niesienie radości, optymizmu, nadziei i harmonii.
Osoby te bez trudu wypełnią swą życiową misję, z natury są bowiem niezwykle pogodne, promieniujące wewnętrznym światłem i miłością. Obdarzone są również bogatą wyobraźnią i zdolnościami twórczymi, które często znajdują swój wyraz w karierze artystycznej.
Zawód ten oznacza dla nich jeszcze jeden sposób niesienia ludziom radości i wytchnienia od codziennych trosk. Daje im również możliwość pokazania wszystkim, że życie może być piękne, jeśli sami tego chcemy. Ten altruizm i wzniosłe, szlachetne ideały przysporzą im powszechnej sympatii i uznania, a nawet zaszczytów i sławy.
Jednostki te nade wszystko pragną napawać się miłością swych bliźnich i towarzystwem wesołych i pełnych życia osób. Jednym słowem, kochają życie i pragną się nim cieszyć.
Osoby te marzą o bogactwach i luksusach, chciałyby też oddalić od siebie wszelkie troski i zmartwienia.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 3
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Są to osoby dobre, szlachetne, delikatne, wyrozumiałe i taktowne. Nade wszystko pragną sprawiać przyjemność innym, nawet za cenę własnej niezależności i rezygnacji ze swych aspiracji. Nieustannie obmyślają subtelne sposoby obdarzania innych radością; bądź przez prezenty czy kwiaty, bądź przez okazywanie czułości i zrozumienia dla spraw swych bliskich.
Poszukują wewnętrznej doskonałości, kochają przy tym samotność i nade wszystko pragną żyć w spokoju. Wibracja ta, mimo że bardzo pozytywna nie sprzyja osiąganiu sukcesów zarówno materialnych, jak i osobistych. Ponadto, osobom tym często brakuje wiary w siebie, są lękliwe i nieśmiałe. Otoczenie musi je nieustannie zachęcać do działania, aprobując i doceniając ich wysiłki.
Cechuje je ogromna wrażliwość, a nawet nieufność, nic nie wytrąca ich z równowagi bardziej niż spory czy ostre dyskusje. Czasami jedno słowo lub gest może je zranić, a nawet doprowadzić do załamania psychicznego.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Osoby posiadające tę wibrację promieniują spokojem, łagodnością i serdecznością wobec otoczenia. Mimo że czasami zawodzą ich nerwy, okazują zniecierpliwienie lub irytację, ogólnie uznawane są jako osoby pełne uroku, słodyczy, taktu i dobrych intencji. Cieszą się opinią ludzi dobrodusznych, może nieco naiwnych, ale zawsze chętnych do pomocy, uczynnych i usłużnych. Dlatego też bez trudu zyskują sympatię i przyjaźń otoczenia.
Nie należy jednak zapominać, że pod tą maską spokoju i równowagi kryje się osoba nieśmiała i niepewna siebie. Jako że jest to wibracja słaba i delikatna, najlepiej by było, gdyby wzmacniały ją Wibracje Urodzenia i Wnętrza, silne, energiczne i pobudzające do działania.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Doczesne, materialne ambicje ustępują miejsca trosce, a często walce, aby osiągnąć wewnętrzny spokój i równowagę.
Osoby te odznaczają się skromnością, prostotą i nieśmiałością; ich główne pragnienia to: służenie i pomaganie innym, wspieranie potrzebujących. Jeśli pragną zaszczytów, to nie dla siebie, lecz dla swych bliźnich, gotowe są na największe poświęcenia, aby im to ułatwić. Zawsze bowiem ważniejsze są dla nich sprawy bliźnich niż własna osoba.
Postawa taka nie ma nic wspólnego z tchórzostwem czy uległością, ale z wewnętrznym przekonaniem, że taka właśnie jest ich życiowa misja. Wiedzą, że znalazły się na tym świecie po to, aby spełniać rolę mediatorów we wszelkich sytuacjach konfliktowych, a także, aby dodawać otuchy i nadziei potrzebującym. Dlatego też osoby te nie znoszą kłótni i swarów, wiedząc, że ich powołaniem jest niesienie ludziom pokoju.
Zdają sobie również sprawę, że ich liczne zalety: takt, dyplomacja, łagodność, wyrozumiałość, tolerancja i zdolność do poświęceń dane są im właśnie po to, aby mogły się dobrze wywiązać z zadania, jakie mają do wypełnienia.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 4
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Osoby te są poważne i odpowiedzialne, kierują się zawsze zdrowym rozsądkiem. Należą do tych ludzi, którzy pragną stworzyć lepszy i bardziej sprawiedliwy świat. Zwykle udaje im się zrealizować to, co zaplanują, są bowiem pracowite i wytrwałe.
Myślą raczej powoli i długo, zanim zdecydują się na działanie; najpierw muszą dokładnie rozważyć wszystkie "za" i "przeciw". Są przy tym systematyczne, metodyczne i bardzo dokładne.
Te energiczne osoby nie pozwalają sobie na marzenia, wolą ufać rzeczywistości, a przede wszystkim sobie i swemu zdrowemu rozsądkowi.
Jeśli ich Wibracja Ekspresji Zewnętrznej sugeruje odwagę i równowagę, wówczas Wibracja Życia Wewnętrznego będzie bardzo pozytywna. W przeciwnym razie dana osoba napotykać będzie w swym życiu na liczne przeszkody hamujące jej własny rozwój. Przywiązywać będzie zbyt wielką wagę do szczegółów, okaże się zbyt ostrożna i nieufna, marnując tym samym wiele życiowych szans.
Osoby o tej wibracji mają, niestety, również skłonności do fanatyzmu, spod tej wibracji wywodzą się często wszelkiego rodzaju ekstremiści, rewolucjoniści i agitatorzy.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Reprezentanci tej wibracji cieszą się opinią osób poważnych, rozsądnych, odpowiedzialnych. Wszelka frywolność czy powierzchowność jest im obca. Wręcz przeciwnie - często sprawiają wrażenie osób zbyt surowych, ascetycznych czy wręcz srogich. Zawsze stwarzają wokół siebie atmosferę powagi i pewnej dostojności, która może okazać się nie do zniesienia dla osób bardziej swobodnych i bezpośrednich.
Wibracja ta patronuje jednostkom wytrwałym i niezwykle pracowitym, nie lubiącym angażować się w niepewne czy ryzykowne interesy. Ci praktycy i trzeźwi realiści czują wyjątkową niechęć wobec ludzi gwałtownych, nieopanowanych i niezorganizowanych. Wierzą jedynie w to, czego same mogą doświadczyć i spróbować. Emanuje z nich pewność siebie i solidność, a osoby, które mają z nimi do czynienia, szczerze podziwiają ich stały charakter, silną wolę, zdecydowanie i energię.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Osoby te wiedzą, że ich powołaniem życiowym jest roztaczanie opieki (także w sensie materialnym) nad ludźmi od nich uzależnionymi. Są to urodzeni stróże prawa i porządku, pragnący przyczynić się do budowy lepszego i bardziej sprawiedliwego świata.
Pewnością siebie, energią i wewnętrznym spokojem zjednują sobie szacunek i zaufanie otoczenia. Nierzadko skupiają w swym ręku władzę i autorytet, zdobyte dzięki własnej pracowitości, uczciwości oraz poważnemu podejściu do życia. Ponadto cechuje je rozsądek i poczucie sprawiedliwości. W sposób rozważny i uporządkowany kierują życiem własnym i tych, którzy im zaufali. Odczuwają przy tym silną potrzebę opiekowania się słabszymi.
Osoby te są zażartymi wrogami wszelkiego bałaganu czy improwizacji.
W życiu osobistym dążą do stabilizacji materialnej i zabezpieczenia sobie przyszłości. Marzą o życiu uporządkowanym i spokojnym, życiu z góry zaplanowanym i wolnym od niespodzianek.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 5
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Wibracja ta oznacza osobowość awanturniczą, dynamiczną, pełną fantazji, a także wewnętrznego niepokoju. Jej reprezentanci nienawidzą rutyny, monotonii i przeciętności.
Wszechstronne i oryginalne, o bogatej wyobraźni, osoby te posiadają tak wiele ukrytej energii, że nierzadko wymyka im się ona spod kontroli; stają się wówczas niecierpliwe, nerwowe, impulsywne i skłonne do irytacji. Brakuje im cierpliwości i wytrwałości, domagają się natychmiastowych rezultatów. Powinny zatem dążyć do wewnętrznej równowagi, a energię wykorzystać w sposób konstruktywny i twórczy.
Wibracja ta jest niczym wewnętrzny motor, napędzający do działania. Jednak działanie to będzie owocne tylko wówczas gdy w Portrecie Numerologicznym danej osoby występują wibracje stanowiące
harmonijną całość z Wibracją Wnętrza. W przeciwnym razie osoba ta pogrąży się w całkowitej frustracji, stając się jednostką agresywną, buntowniczą i kłótliwą.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Osoby te sprawiają wrażenie dynamicznych, niecierpliwych i bardzo ruchliwych. Są pełne wigoru i chęci do działania. Mało jest osób wytwarzających wokół siebie tak ekscytującą atmosferę. W ich towarzystwie niemożliwa jest nuda czy monotonia, toteż osoby lubiące spokojne, ustabilizowane życie nigdy nie znajdą z nimi wspólnego języka.
Impulsywność, odwaga i pełna swoistego magnetyzmu osobowość sprawia, że jednostki te cieszą się ogromną popularnością u płci przeciwnej. Jednakże, chociaż na pozór może to wydać się niemożliwe, osoby te często mają trudności z okazywaniem swych uczuć - są w takich wypadkach nieśmiałe i niezdecydowane. Niełatwo też związać je przysięgą małżeńską czy zatrzymać przy sobie na dłużej, ponieważ zawsze zwycięży ich umiłowanie wolności i niezależności.
Nerwowe, żyjące w nieustannym napięciu, osoby o tej wibracji często przypominają istny "kłębek nerwów", męcząc otoczenie swą niecierpliwością, nagłym poirytowaniem czy wybuchami złości. Przypominają wtedy czerwcowe burze, nagłe, gwałtowne i... szybko przemijające.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Wibracja Liczby 5 jest najbardziej dynamiczna, niespokojna, zmienna i niecierpliwa spośród wszystkich wibracji Skali Numerologicznej. Osoba posiadająca taką właśnie wibrację Celu Życiowego nie będzie miała łatwego zadania. Jest nim bowiem poskromienie gwałtownego, wybuchowego
temperamentu, z którym się urodziła, i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Żyje ona w ciągłym napięciu nerwowym, któremu nierzadko daje upust nagłymi atakami złości. Bez przesady można powiedzieć, że utrzymanie w ryzach tej nieposkromionej energii i skierowanie jej na odpowiednie tory graniczy niemal z heroizmem.
Osoba taka musi czuć się wolna; pragnie życia aktywnego, obfitującego w przygody, niespodzianki i silne podniety.
Aby mogła czuć się w pełni zrealizowana, potrzebne jest jej zajęcie odpowiadające jej osobowości. Monotonna, szara codzienność odbije się negatywnie nie tylko na jej zdrowiu fizycznym i psychicznym, ale również na charakterze, co może mieć tragiczne wręcz skutki.
Nie ulega wątpliwości, że wibracja ta, rozumiana jako wskazówka życiowego celu, stanowi wielkie wyzwanie; zmusza bowiem do nieustannej konfrontacji ze światem i z samym sobą.
Osoby te będą się zmagały z wieloma trudnymi sytuacjami i gorzkimi doświadczeniami, które - niczym magnes - przyciągają i nieświadomie prowokują. Jeśli zdołają uczynić z nich bodziec do wewnętrznego rozwoju, mają szansę osiągnąć dojrzałość, a nawet doskonałość. Tym samym staną się prawdziwymi panami swego losu.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 6
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Liczba ta symbolizuje wysoką moralność, autentyczną dobroć, a także piękno, harmonię i miłość. Osoby o tej wibracji są zrównoważone, uczciwe i usłużne, a swą pracę wykonują w sposób odpowiedzialny i poważny.
Mimo że w głębi osoby te są nieśmiałe i niepewne siebie, potrafią przykryć to pozorną odwagą i zdecydowaniem. Zbytnio jednak przejmują się drobiazgami, a w sytuacjach wymagających zdecydowanego i szybkiego działania poddają się nieuzasadnionym lękom i wahaniom.
Jeśli w Portrecie Numerologicznym tej osoby pojawią się wibracje wskazujące na słabość psychiczną, możemy być pewni, że mamy do czynienia z jednostką skłonną do depresji, fobii czy obsesji różnego rodzaju.
Osoby te na ogół wyróżniają się wielkodusznością, humanitaryzmem i wyrozumiałością, zwłaszcza wobec najbliższych. Dla nich gotowe są poświęcić to, co mają najlepszego. Istnieje jednak ryzyko, iż owa nadopiekuńczość wyrządzi więcej krzywdy niż dobra zarówno ich bliskim, jak i im samym.
Wibracja ta będzie wyjątkowo korzystna w połączeniu z łagodną i harmonijną Wibracją Ekspresji Zewnętrznej, zdecydowanie negatywna natomiast w kombinacji z wibracjami ekstremalnymi.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Wibracja ta wskazuje na osobę pełną wdzięku, miłą, szlachetną, delikatną i zrównoważoną. Jest ona przy tym towarzyska i komunikatywna, a otoczenie ceni ją za umiejętność stwarzania przyjemnego, pogodnego nastroju. Jej dom zawsze pełen jest przyjaciół i znajomych. Lubi szczycić się swą rodziną, domem czy majątkiem. Nie czyni tego przez pychę czy chęć okazania swej wyższości, pragnie jedynie podzielić się swym szczęściem. Odznacza się uczciwością, pracowitością i poczuciem odpowiedzialności, aczkolwiek nie należy do osób zbyt dynamicznych.
Jej główne wady to pasywność i nadmierne przywiązanie do dóbr doczesnych i przyjemności życia. Zbytnio przejmuje się drobiazgami. Niewątpliwie najważniejszą dla niej sprawą jest rodzina, a ciepło domowego ogniska stanowi największe szczęście i rozkosz.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Cele wybitnie humanitarne. Osoby te urodziły się po to, aby służyć bliźnim, zwłaszcza rodzinie i najbliższym. Wyposażone zostały bowiem przez los w cechy, które predestynują je do spełnienia tej właśnie misji. Są zatem ludźmi pełnymi dobroci, zrozumienia, wrażliwości i miłosierdzia, a przede wszystkim - miłości.
Przeżywają cudze problemy jak własne, kochają prawdę i uczciwość. Dla wszystkich, którzy tego potrzebują, mają miłość i czułość.
Zawsze przyjazne wobec wszystkich ludzi, posiadają dar stwarzania wokół siebie pogodnej i miłej atmosfery. Są gościnne, a dom ich zawsze pełen jest przyjaciół i znajomych. Czują się głęboko odpowiedzialne za swych domowników, nie powinny jednak przesadzać ze swą nadopiekuńczością.
Otoczenie ceni ich opinię i często szuka u nich rady, są bowiem jednostkami zrównoważonymi, rozsądnymi i pełnymi zrozumienia dla cudzych problemów.
Czułe są na piękno i przyrodę, posiadają przy tym liczne zdolności artystyczne, wróżące im karierę w tej dziedzinie.
Na pewno jednak nie zawahają się poświęcić swej kariery zawodowej, jeśli będzie tego wymagało dobro rodziny. Postawy tej nie będą uważały za coś nadzwyczajnego, rodzina bowiem znaczy dla nich najwięcej.
Powinny starać się być bardziej otwarte i nowoczesne, gdyż mają skłonności do życia przeszłością i zamykania się w kręgu konwenansów i tradycji.
Największym marzeniem tych osób jest spokojne i wygodne życie w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Pragną również, aby zachowano o nich dobre wspomnienie, jako o ludziach, których głównym celem było uszczęśliwianie innych.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 7
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Osoby głębokie, introspektywne, miłujące wiedzę i mądrość. Potrzebują samotności i spokoju, aby móc rozmyślać, medytować i pracować nad duchowym i intelektualnym rozwojem.
Posiadają ogromną intuicję, graniczącą niemal z jasnowidzeniem. Osoby obdarzone tą wibracją są niebanalne, niekonwencjonalne i nieco tajemnicze; często sprawiają wrażenie, jakby myślami znajdowały się gdzieś bardzo daleko, w innym, nieznanym świecie.
W zależności od pozostałych wibracji tworzących Portret Numerologiczny, będziemy mieli do czynienia z prawdziwym mędrcem, jasnowidzem lub duchowym mistrzem, albo z ekscentrycznym lunatykiem, który utracił wszelki kontakt z rzeczywistością. Osoby te cechuje ponadto intelektualne i analityczne podejście do świata, perfekcjonizm i wrażliwość. Zdecydowanie unikają ludzi, miejsc czy sytuacji wulgarnych, doceniają natomiast rzeczy subtelne i wyrafinowane.
Bywa, że są nie rozumiane przez otoczenie, często też zarzuca się im, iż są dumne, zarozumiałe i oschłe. Dzieje się tak dlatego, że osoby te są bardzo powściągliwe i nie potrafią okazywać swych uczuć, mimo że same potrzebują czułości i zrozumienia. To osamotnienie i nieustanne rozterki uczuciowe są główną przyczyną częstych depresji, nękających osoby o tej wibracji.
Podobnie jak w przypadku poprzedniej Liczby, wibracja ta jest korzystna lub nie w zależności od pozostałych.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Jest to osoba uduchowiona, natchniona, o skłonnościach do mistycyzmu. Obdarzona wyjątkową intuicją. Często sprawia wrażenie intelektualisty, naukowca, którego jedynym celem w życiu jest zgłębianie wiedzy.
Bardzo często jest nie rozumiana, czy wręcz odrzucana przez otoczenie, zarzucające jej chłód, obojętność i wywyższanie się. Wrażenie to jest po prostu wynikiem jej naturalnej i autentycznej elegancji i godności. Owe pozory chłodu i dystansu wobec otoczenia stanowią nieuświadomioną formę samoobrony. Osoby te bowiem pragną nade wszystko chronić swej prywatności, próbując jednocześnie zatuszować własną nieśmiałość.
W gruncie rzeczy osoby o tej wibracji są istotami niezwykle wrażliwymi, uczuciowymi, pragnącymi czułości i zrozumienia. Mimo że znane są z elokwencji, jeśli chodzi o wyrażanie swych uczuć okazują się bardzo nieporadne.
Wibracja ta, zestawiona z podobną Wibracją Urodzenia lub Wnętrza, wskazuje na zdolności do jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Cele wybitnie humanitarne. Osoby te urodziły się po to, aby służyć bliźnim, zwłaszcza rodzinie i najbliższym. Wyposażone zostały bowiem przez los w cechy, które predestynują je do spełnienia tej właśnie misji. Są zatem ludźmi pełnymi dobroci, zrozumienia, wrażliwości i miłosierdzia, a przede wszystkim - miłości.
Przeżywają cudze problemy jak własne, kochają prawdę i uczciwość. Dla wszystkich, którzy tego potrzebują, mają miłość i czułość.
Zawsze przyjazne wobec wszystkich ludzi, posiadają dar stwarzania wokół siebie pogodnej i miłej atmosfery. Są gościnne, a dom ich zawsze pełen jest przyjaciół i znajomych. Czują się głęboko odpowiedzialne za swych domowników, nie powinny jednak przesadzać ze swą nadopiekuńczością.
Otoczenie ceni ich opinię i często szuka u nich rady, są bowiem jednostkami zrównoważonymi, rozsądnymi i pełnymi zrozumienia dla cudzych problemów.
Czułe są na piękno i przyrodę, posiadają przy tym liczne zdolności artystyczne, wróżące im karierę w tej dziedzinie.
Na pewno jednak nie zawahają się poświęcić swej kariery zawodowej, jeśli będzie tego wymagało dobro rodziny. Postawy tej nie będą uważały za coś nadzwyczajnego, rodzina bowiem znaczy dla nich najwięcej.
Powinny starać się być bardziej otwarte i nowoczesne, gdyż mają skłonności do życia przeszłością i zamykania się w kręgu konwenansów i tradycji.
Największym marzeniem tych osób jest spokojne i wygodne życie w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Pragną również, aby zachowano o nich dobre wspomnienie, jako o ludziach, których głównym celem było uszczęśliwianie innych.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 8
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Wibracja ta oznacza jasny, światły umysł i skłonności do analizowania rzeczywistości. Osoby te są świetnymi organizatorami i posiadają dużo energii i optymizmu życiowego. Odznaczają się odwagą, śmiałością i skutecznością w działaniu. Są również zdecydowane, toteż z powodzeniem kierują wielkimi przedsiębiorstwami czy grupami ludzi. W życiu ich dominuje ogromna ambicja i chęć zdobycia dóbr materialnych. Cechuje je ponadto wyjątkowy zmysł do interesów.
Wibracja ta wskazuje na niezłomną wolę, olbrzymią wewnętrzną siłę i zdolność do koncentracji. Osoby o tej wibracji wytrwale i skutecznie realizują swe cele.
Są to jednostki zrównoważone, miłujące sprawiedliwość i uczciwość. Promieniują wewnętrznym magnetyzmem, siłą i pewnością siebie.
Wibracja ta jest bardzo pozytywna dla tych osób, które pragną osiągnąć materialny sukces i ważną pozycję w świecie. Uwaga na przerost ambicji.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Silna osobowość, pewność siebie oraz magnetyzm emanujący z tej wibracji wywierają na otoczeniu głębokie wrażenie.
Osoby te są powszechnie szanowane ze względu na głębokie zasady moralne, poczucie sprawiedliwości, uczciwość i odwagę cywilną. Są to urodzeni liderzy, osoby zdolne osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą.
W skrajnych wypadkach dochodzi jednak do głosu ich gwałtowność i wybuchowy temperament.
Podziwia się ich za "handlową żyłkę" i wyjątkowy zmysł do interesów, a ponieważ osoby te należą do bardzo ambitnych i nie znoszą przeciętności, ich przedsięwzięcia szokują swym rozmachem i śmiałością. Jeśli jednak nie zdołają pohamować swej ogromnej ambicji, nie będą potrafiły cieszyć się życiem i efektami swej pracy, ponieważ gdy tylko osiągną jeden cel, natychmiast będą myśleć o następnym.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Cele bardzo ambitne. Osoby te pragną (czasami nieświadomie) potwierdzić własną
tożsamość wobec otoczenia. Najczęściej czynią to przez osiągnięcie znaczącej pozycji ekonomicznej i społecznej. Zawdzięczać to będą własnym zaletom i zasługom. Możliwe, że początki tej drogi będą trudne, ale jednostki te potrafią przezwyciężać wszelkie problemy, posiadają bowiem żelazną wolę, wytrwałość i, jak już wspomnieliśmy, wielkie ambicje.
Wiedzą, że nie przybyły na ten świat, aby się bawić czy uciekać od obowiązków i odpowiedzialności. Ci, którzy poddadzą się swym słabościom, poniosą życiową klęskę, w poczuciu zmarnowanej szansy i niewypełnienia misji, jaką otrzymali od losu. Staną się osobami przegranymi i sfrustrowanymi, gdyż ich przeznaczeniem jest mierzyć wysoko, nie godzić się na przeciętność, a nade wszystko nigdy nie ustawać w dążeniach do duchowej, intelektualnej i emocjonalnej doskonałości.
Jasny umysł, zdecydowanie, pracowitość oraz umiejętność zachowania zimnej krwi w każdej sytuacji ułatwią im drogę na same szczyty. Są to urodzeni liderzy, których rolą życiową jest prowadzenie innych ku lepszej przyszłości.
Osoby te kierują się w swym postępowaniu surowymi zasadami moralnymi; dzielnie stawiają czoła wszelkim przeciwnościom losu i posiadają rzadki dar zamieniania pozornej porażki we własny sukces. Szanują dobra materialne i doceniają wagę pieniądza, nie są jednak skąpe czy małostkowe. Owszem, potrafią korzystać z ułatwień i wygód, jakie zapewnia dobra sytuacja finansowa. Zawsze jednak mają na względzie przede wszystkim dobro rodziny i osób od nich zależnych. Dodajmy, że są to jednostki poważne, pewne siebie i stanowcze. Prawie zawsze też stanowią oparcie dla słabszych i bezbronnych.
Powinny jednak podchodzić do życia z większym dystansem, poskromią nieco swe ambicje, dbając bardziej o rozwój wewnętrzny.

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 9
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
Osoby te czują się zawsze wolne i nieskrępowane. Umiłowanie wolności, przygody i cygańskiego ekscentrycznego życia jest w ich przypadku równie wielkie, jak szlachetność serca. Są to niepoprawni romantycy i marzyciele, a jednym z ich marzeń jest możliwość swobodnego podróżowania, bez zobowiązań i więzów. Cechuje je altruizm i głęboki humanitaryzm, a swą dobrocią i miłością obdarzają nie tylko najbliższe otoczenie, ale cały niemal wszechświat.
Intuicja tych osób jest niezwykła. Często miewają prorocze sny i wizje tego, co ma nastąpić. Powinny więc zaufać swemu instynktowi. Przy sprzyjającej Wibracji Ekspresji Zewnętrznej odznaczają się również nieprzeciętnymi zdolnościami parapsychologicznymi, które powinny starać się rozwijać.
Energia tej wibracji jest wzmocniona lub osłabiona w zależności od pozostałych Liczb, składających się na Portret Numerologiczny danej osoby.
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ
Osoby te czują się zawsze wolne i nieskrępowane. Umiłowanie wolności, przygody i cygańskiego ekscentrycznego życia jest w ich przypadku równie wielkie, jak szlachetność serca. Są to niepoprawni romantycy i marzyciele, a jednym z ich marzeń jest możliwość swobodnego podróżowania, bez zobowiązań i więzów. Cechuje je altruizm i głęboki humanitaryzm, a swą dobrocią i miłością obdarzają nie tylko najbliższe otoczenie, ale cały niemal wszechświat.
Intuicja tych osób jest niezwykła. Często miewają prorocze sny i wizje tego, co ma nastąpić. Powinny więc zaufać swemu instynktowi. Przy sprzyjającej Wibracji Ekspresji Zewnętrznej odznaczają się również nieprzeciętnymi zdolnościami parapsychologicznymi, które powinny starać się rozwijać.
Energia tej wibracji jest wzmocniona lub osłabiona w zależności od pozostałych Liczb, składających się na Portret Numerologiczny danej osoby.
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH
Cele przerastające swym zasięgiem pozostałe wibracje. Osoby o tej wibracji kierują się przede wszystkim dobrem ogółu; ich plany i marzenia dotyczą całej ludzkości. Wszystko, co posiadają: czas,
pieniądze czy wiedzę^ gotowe są jej poświęcić, przyczyniając się tym samym do budowy lepszego świata.
Nierzadko zapominają przy tym o sobie i swych najbliższych. Wrażliwe na ludzką krzywdę, wyrozumiałe i szczodre w służeniu innym i realizowaniu swych ideałów odnajdują prawdziwe szczęście. Wpływ tej wibracji sprawia, że wypełnianie wzniosłej misji życiowej związane jest również z dążeniem do doskonałości duchowej, do rozwoju swego wnętrza.
Osoby, które nie podejmą tego wspaniałego, choć trudnego wyzwania, przepłacą to poczuciem niespełnienia, rozgoryczeniem i frustracją. Niewątpliwym paradoksem jest, że wibracja ta oznacza również ogromną potrzebę niezależności. Jednak mimo wszystko osoby te gotowe są poświęcić nawet wewnętrzną wolność i niezależność, aby tylko wypełnić swą misję wobec ludzkości.
Dlatego też dążą do osiągnięcia ważnej pozycji społecznej i wykonywania takiej działalności, która pozwoliłaby im pracować dla dobra innych. Jednocześnie - i tu ujawnia się paradoks zawarty w tej wibracji - chciałyby, aby spełniło się jej marzenie o wolności, nieskrępowanej żadnymi więzami, licznych podróżach i życiu na łonie przyrody.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Liczby karmiczne

13 Wysiłek i praca
Błąd poprzedniego wcielenia: życie na koszt innych, zaniedbywanie obowiązków, zabawa gdy inni pracowali. Pokuta obecnego wcielenia: bieda, trudne dzieciństwo, brak pracy, konieczność trudnej pracy do późnej starości.
Należy podejmować bez wahania ciężką pracę, nauczyć się cierpliwości, solidności i odpowiedzialności. Szukać radości w samym fakcie pracy, nie oczekiwać pochwał.
14 Wolność i zainteresowanie strefą nadzmysłową
Błąd poprzedniego wcielenia: nadużywanie wolności, sprawianie cierpienia innym. Także: nadużywanie narkotyków, alkoholu, seksu lub innych używek. Brak uczciwości. Kierowanie się jedynie zmysłowością, brak względu na rozwój wewnętrzny. Pokuta obecnego wcielenia: nieszczęśliwa miłość, trudności w rozwoju talentów, straty materialne i uczuciowe. Możliwe bolesne doświadczenia związane z przejściem na drugi świat (np. śmierć bliskiej osoby).
Należy się skupić na rozwoju wewnętrznym i swojej duchowości. Próbować zapanować nad zmysłowością i nie nadużywać przyjem…

Liczby mistrzowskie

11 Na straży duchowości
Zainteresowania: filozofia, numerologia, psychologia, astronomia. Zdolności: artystyczne, do czytania z ludzi, poznawanie ich osobowości, umiejętności, a także czasem przyszłości.
Powinna być duchowym nauczycielem, unikać pogoni za dobrami materialnymi. Powinna uważać na emocje.
22 Na straży materii
Zainteresowania: konstrukcje, wynalazki. Zdolności: wytwórcze, potrafi każdy swój pomysł zamienić w coś namacalnego.
Mimo że jest praktyczny, twórczy, nie brak mu wyobraźni, a nawet stąpa mocno po ziemi. Może mieć tendencje do odkładania swojej pracy, zadań, na później. Nie wolno mu tego robić. Nie może być także egoistą, bo to prowadzi do destrukcji, a nie tworzenia. Nie może dotykać czarnej magii.
33 Na straży miłości
Zainteresowania: dąży do dobra każdego człowieka i ogółu, interesuje się rzeczami duchowymi, magicznymi i niezwykłymi. Zdolności: ma ciepłą aurę, która sprawia, że przyciąga wszystkich ludzi. Jest współczujący, altruistyczny i empatyczny. Zdolności w kontaktach…