Portret Numerologiczny

Przykładowy szkic portretu numerologicznego. Nie są to oczywiście wszystkie wibracje, ale dwie przykładowe. W portrecie numerologicznym mają się znaleźć wszystkie wibracje, których się uczyliśmy, wraz z ich interpretacjami o sobie. Na końcu jest podsumowanie, w którym mają się znaleźć związki między wibracjami. 

Przykład.


PORTRET NUMEROLOGICZNY

Imię w świecie magii: .........................................

Nazwisko w świecie magii: ..........................................

Data urodzenia: ......................................................

Podpis: ...............................................................


                 Moja wibracja urodzenia to .......................................................................................... Jestem...........................................................

                 Wibracją życia wewnętrznego jest ........................................................................... .......................................................................

                 Moim zdaniem....................................................................... ........................................................................................................ ............................. .................................................................

Komentarze

Popularne posty