Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2017

Systemy numerologiczne

System numerologiczny to sposób odbierania i interpretacji danych numerologicznych. Istnieje wiele różnych systemów numerologicznych, ponieważ Numerologia rozwijała się w tym samym czasie w wielu miejscach na świecie. Każdy system ma swoje własne zasady.
System pitagorejski jest jednym z najpopularniejszych. Jak sama nazwa wskazuje, ten system został „stworzony” przez Pitagorasa, o którym powiemy sobie więcej na innej lekcji. Twierdził, że zasadą każdego bytu jest liczba. Jego system jest oparty na liczbach od jednego do dziewięciu. Pitagoras przypisał liczbom ciała niebieskie i dźwięki, ale ważne jest byście pamiętali jedynie ciała niebieskie.
1 – Słońce 2 – Księżyc 3 – Mars 4 – Merkury 5 – Jowisz 6 – Wenus 7 – Saturn 8 – Pluton 9 – Neptun
System kabalistyczny czerpie swoją inspirację z Kabały, jest bardzo związany z tradycją żydowską. Ten system ukazuje nam charakter człowieka, jego stan zdrowia, talenty, czy cele w życiu. Podstawą Kabały jest Gematria (opiera się na języku hebrajskim). Kabali…

Portret Numerologiczny

Przykładowy szkic portretu numerologicznego. Nie są to oczywiście wszystkie wibracje, ale dwie przykładowe. W portrecie numerologicznym mają się znaleźć wszystkie wibracje, których się uczyliśmy, wraz z ich interpretacjami o sobie. Na końcu jest podsumowanie, w którym mają się znaleźć związki między wibracjami. 
Przykład.

PORTRET NUMEROLOGICZNY
Imię w świecie magii: .........................................
Nazwisko w świecie magii: ..........................................
Data urodzenia: ......................................................
Podpis: ...............................................................

                 Moja wibracja urodzenia to .......................................................................................... Jestem...........................................................
                 Wibracją życia wewnętrznego jest ........................................................................... ................................................…

Wibracja imienia i nazwiska

Wibrację imienia i nazwiska dzielimy na życia wewnętrznego, ekspresji zewnętrznej i celów życiowych.

PRZYKŁAD
Wibrację życia wewnętrznego obliczamy, dodając do siebie samogłoski z imienia i nazwiska.
Imię i nazwisko: Olga Mak
Samogłoski: o, a, a
(Korzystamy z alfabetu numerologicznego)
6+1+1 = 8
Wibrację ekspresji zewnętrznej liczmy, dodając do siebie spółgłoski z imienia i nazwiska.
Spółgłoski: l, g, m, k
3+7+4+2 = 16 
1+6 = 7
Wibrację celów życiowych obliczamy, dodając do siebie wibrację życia wewnętrznego i wibrację ekspresji zewnętrznej.
8+7 = 15
1+5 = 6

TABLICE

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 1 WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO Osoby niezależne, kierujące się intelektem, pewne siebie i przekonane co do swej wartości. Liberalne i wolne od przesądów, szanują prawo innych ludzi do życia zgodnego z ich własną koncepcją. Uwielbiają stawiać czoło wszelkim wyzwaniom losu i na ogół osiągają sukcesy tam, gdzie inni się poddali. Ich umysł pełen jest oryginalnych pomysłów i światłych idei. Wewnętrzna siła i…