Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2017

Wyświetlenia

Portret Numerologiczny

Przykładowy szkic portretu numerologicznego. 

PORTRET NUMEROLOGICZNY
Imię w świecie magii: .........................................
Nazwisko w świecie magii: ..........................................
Data urodzenia: ......................................................
Podpis: ...............................................................

WIBRACJA URODZENIA obliczenia interpretacja
WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ obliczenia interpretacja
WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO obliczenia interpretacja
WIBRACJA CELÓW ŻYCIOWYCH obliczenia interpretacja
INTERPRETACJA ZBIORCZA

Wibracja imienia i nazwiska

WIBRACJE IMIENIA I NAZWISKA 1 WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO Osoby niezależne, kierujące się intelektem, pewne siebie i przekonane co do swej wartości. Liberalne i wolne od przesądów, szanują prawo innych ludzi do życia zgodnego z ich własną koncepcją. Uwielbiają stawiać czoło wszelkim wyzwaniom losu i na ogół osiągają sukcesy tam, gdzie inni się poddali. Ich umysł pełen jest oryginalnych pomysłów i światłych idei. Wewnętrzna siła i optymizm, jakie z nich emanują, inspirują innych do działania. Potrafią zachować spokój i przytomność umysłu wobec przeciwności losu. Wibracja bardzo pozytywna. Ukrytym marzeniem i motywacją kierującą ich życiem jest zdobycie znaczącej pozycji społecznej i zawodowej. Cel ten chcą osiągnąć wyłącznie dzięki własnym wysiłkom, nie zgadzają się bowiem na zależność od innych. WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ Osoby o tej wibracji są odbierane przez otoczenie jako jednostki dynamiczne, pełne sił witalnych i entuzjazmu. Docenia się ich bogatą osobowość, niezależność i indywidu…

Alfabet numerologiczny

Liczby karmiczne

13 Wysiłek i praca

Błąd poprzedniego wcielenia: życie na koszt innych, zaniedbywanie obowiązków, zabawa gdy inni pracowali. Pokuta obecnego wcielenia: bieda, trudne dzieciństwo, brak pracy, konieczność trudnej pracy do późnej starości.
Należy podejmować bez wahania ciężką pracę, nauczyć się cierpliwości, solidności i odpowiedzialności. Szukać radości w samym fakcie pracy, nie oczekiwać pochwał.
14 Wolność i zainteresowanie strefą nadzmysłową
Błąd poprzedniego wcielenia: nadużywanie wolności, sprawianie cierpienia innym. Także: nadużywanie narkotyków, alkoholu, seksu lub innych używek. Brak uczciwości. Kierowanie się jedynie zmysłowością, brak względu na rozwój wewnętrzny. Pokuta obecnego wcielenia: nieszczęśliwa miłość, trudności w rozwoju talentów, straty materialne i uczuciowe. Możliwe bolesne doświadczenia związane z przejściem na drugi świat (np. śmierć bliskiej osoby).
Należy się skupić na rozwoju wewnętrznym i swojej duchowości. Próbować zapanować nad zmysłowością i nie nadużywać przyjem…